Strona korzysta z plików cookies. Klikając przycisk "Akceptuję, nie pokazuj więcej", wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych, w tym profilowanie w celu personalizacji treści marketingowych. Szczegóły na naszej stronie Regulamin i Polityka Prywatności. Administratorem danych będzie Grupa Elektrotechniczna DOMEL z siedzibą w Nowej Soli ul. Piłsudskiego 30a, 67-100 Nowa Sól.

Akceptuję, nie pokazuj więcej.

AWARIE I SERWIS

logo_mini_3

Zanim poprosisz o pomoc serwisanta.

Nie każda awaria czy zakłócenie systemu bezpieczeństwa wymaga wzywania serwisu... i ponoszenia związanych z tym kosztów. W razie wystąpienia problemów w eksploatacji systemu bezpieczeństwa, zanim zdecydujesz się na wezwanie pomocy technicznej, warto wykonać czynności według poniższych wskazówek.
Mogą one pomóc usunąć zakłócenie w pracy systemu bezpieczeństwa bez wizyty serwisu, a jeśli będzie ona konieczna, umożliwią serwisantowi sprawniejsze działanie.
Są to czynności leżące w zakresie obsługi systemu, które wg zaleceń instalatorów oraz producentów urządzeń, może wykonywać sam użytkownik.

Wykonaj następujące czynności sprawdzające: Będą to cenne informacje dla serwisanta.awarie_serwis_001

 • Sprawdź, jaki komunikat jest wyświetlany na wyświetlaczu manipulatora szyfrowego systemu, lub czy pali się jakakolwiek kontrolka i jaką ikoną jest ona opisana,
 • Sprawdź, jakich funkcji czy działań nie możesz wykonać w systemie, np załączenia, wyłączenia lub wyciszenia alarmu systemu bezpieczeństwa.
 • Sprawdź, czy przed załączeniem systemu wszystkie okna i drzwi są zamknięte, a system sygnalizuje zamknięcie wszystkich linii dozorowych.
 • Sprawdź, czy naciśnięcie klawiszy w manipulatorze skutkuje jakimkolwiek dźwiękiem.
 • Sprawdź, czy system bezpieczeństwa był (w ostatnich 2-3 godzin) oraz jest aktualnie zasilany 230VAC, a jeśli nie jest , sprawdź zabezpieczenia elektryczne.
 • Sprawdź, czy system poprawnie komunikuje się ze Stacją Monitorowania Alarmów, jeśli nie, sprawdź działanie telefonu stacjonarnego oraz telefonu GSM.

Jeśli powyższe czynności nie pomogły w rozwiązaniu problemu, skonsultuj się z dyżurnym serwisantem. Warto to zrobić też w przypadku gdy system bezpieczeństwa nie był w ostatnim roku serwisowany. Przed rozmową z HelpDesk warto, w miarę możliwości, przygotować informację o nazwie systemu bezpieczeństwa, którą można znaleźć na manipulatorze szyfrowym systemu lub w instrukcji obsługi systemu otrzymanej od instalatora. Dokładny opis usterki, jak się objawia, w jakich okolicznościach występuje. Jeśli usterka jest okazjonalna - zwróć uwagę jak często się pojawia, w jakich specyficznych okolicznościach. Przygotowanie powyższych informacji znacznie usprawni rozmowę z dyżurnym serwisantem i umożliwi precyzyjniejsze określenie zakresu, kosztu, oraz terminu naprawy. Zdecydowanie odradzamy samodzielnych prób napraw systemu bezpieczeństwa. Tylko profesjonalny i regularny serwis systemu bezpieczeństwa zapewni długotrwałą sprawność i pewność jego funkcjonowania.

jeśli wszystko zawiedzie, przeczytaj instrukcję obsługi systemu
jeśli i to zawiedzie zgłoś problem na nasz helpdesk

logo_mini_3

Najczęściej występujące usterki SSWiN:

 • usterka zasilania.
  W celu niezawodności działania, systemy bezpieczeństwa zasilane są z dwóch źródeł prądu: zasilania sieciowego 230VAC oraz dodatkowo z akumulatora bezobsługowego.
  Stan źródeł zasilania jest w sposób ciągły kontrolowany przez system. Zanik 230VAC ( na przykład z powodu planowanych wyłączeń dostawcy prądu) powoduje, iż system automatycznie przechodzi na pracę z akumulatora. Jest to sygnalizowane usterką zwykle po 10 minutach braku zasilania 230VAC.
  Pojemność akumulatora jest tak dobrana przez instalatora aby możliwa była praca systemu bezpieczeństwa bez zasilania głównego 230VAC
  przez co najmniej 24 godziny. Po tym czasie akumulator zostaje automatycznie odłączony i system bezpieczeństwa przestaje funkcjonować.
  Ze względu na poziom ochrony obiektu jest to sytuacja dramatyczna, i nie należy dopuszczać do jej niekontrolowanego wystąpienia. Po pojawieniu się zasilania sieciowego 230VAC system nadal sygnalizuje usterkę akumulatora.awarie_serwis_002
  Sytuacja taka jest sytuacją normalną, bardzo proszę o cierpliwość, gdyż system automatycznie doładuje akumulator do jego zalecanych parametrów. Jeśli natomiast usterka akumulatora będzie trwale sygnalizowana to oznacza, że konieczna jest jego wymiana na akumulator sprawny technicznie. Proszę zgłosić to do serwisu.
 • usterka łączności ze Stacją Monitorowania Alarmów.
  W celu niezawodności działania, systemy bezpieczeństwa zwykle przyłączane są do komputerowej stacji monitorowania alarmów
  Agencji Ochrony. Sygnały do Stacji Monitorowania wysyłane są : komutowaną linią telefoniczną, łączem GSM lub siecią Ethernetową.
  Sprawność kanału transmisji jest nadzorowana przez system,
  Jeśli do Stacji Monitorowania Alarmów nie dotrze sygnał Testu Transmisji z obiektu Stacja sygnalizuje to operatorowi sygnałem awarii. Jeśli natomiast system wykryje nieudaną próbę wysłania sygnałów do stacji monitorowania ( prób najczęściej jest 8), zasygnalizuje to użytkownikowi sygnałem usterki komunikacji STAM. Po otrzymaniu takiej informacji użytkownik powinien sprawdzić stan linii telefonicznej, zasięgu sieci GSM lub też łącza Internetowego i w pierwszej kolejności zgłosić problem do operatora sieci. Bardzo często użytkownicy sygnalizują problem, iż po usprawnieniu linii telefonicznej otrzymują od serwisantów telekomunikacyjnych sygnał, iż centrala alarmowa “zajmuje linię telefoniczną” jest to sytuacja absolutnie poprawna. Podczas awarii linii telef. wszystkie zdarzenia w systemie, które ze względu na awarie łącza telekomunikacyjnego nie mogą być wysłane do Stacji Monitorowania Alarmów, zostają dopisane do pamięci zdarzeń. Jeśli system “zobaczy” sprawną linię telefoniczną automatycznie będzie wysyłał do Stacji Monitorowania Alarmów zaległe komunikaty. Ta procedura może trwać kilka minut, jej czas zależy od ilości zaległych komunikatów

logo_mini_3

Zdalny nadzór serwisowy:

Nasza firma postawiła do dyspozycji klientów serwer downloadingowy umożliwiający zdalny stały nadzór serwisowy nad obiektami.
Nadzorowane systemy bezpieczeństwa wysyłają sygnały techniczne, usterki awarie do Stacji Monitorowania Alarmów Agencji Ochrony BEJUR skąd automatycznie trafiają do naszego serwera serwisowego. W sytuacji, gdy użytkownik systemu nie ma stałej umowy z Agencją Ochrony sygnały te trafiają w czasie rzeczywistym lub na żądanie bezpośrednio do serwera serwisowego.
Sygnały z serwera serwisowego są na bieżąco analizowane przez pracowników technicznych firmy DOMEL.
Serwer serwisowy umożliwia również aktywne nawiązywanie połączeń z serwisowanymi obiektami, modyfikację ich parametrów pracy, haseł użytkowników itd. przy pełnej kontroli użytkownika systemu bezpieczeństwa.awarie_serwis_003
Zapewnia to naszym klientom pełną obsługę serwisową, zdalną pomoc oraz przekazywanie użytkownikowi natychmiastowych informacji o zaistniałych zdarzeniach technicznych nadzorowanych systemów bezpieczeństwa.
Bardzo często wiemy o problemach technicznych serwisowanych obiektów szybciej od użytkownika.
Przez co możemy, bez zbędnej zwłoki i trafniej, zareagować na problem pojawiający się w nadzorowanym systemie i zaproponować użytkownikowi rozwiązanie.

Nie czekamy tylko na sygnał od użytkownika o zaistniałej awarii czy problemie, reagujemy wtedy, kiedy problem w systemie powstaje.

Dostarczamy bezpieczeństwo.

Kontakt


logo_mini_2

Najczęściej występujące usterki Systemu CCTV

 • brak jakiego kolwiek obrazu na monitorze
  sprawdź czy monitor jest załączony, sprawdź czy zasilacz monitora jest włączony do sieci 230VAC, sprawdź również czy rejestrator DVR jest załączony, oraz jakie kontrolki palą się na rejestratorze.
 • monitor funkcjonuje ale brak obrazów z kamer
  Sprawdź czy zasilacz kamer jest załączony do sieci 230VAC oraz czy urządzenia aktywne są poprawnie zasilane.awarie_serwis_004
 • brak możliwości zalogowania się do systemu z poziomu komputera PC
  Sprawdź czy urządzenia sieci LAN funkcjonują poprawnie oraz sprawdź ustawienia karty sieciowej komputera PC.
  Sprawdź czy aplikacja zdalnego podglądu poprawnie się uruchamia, oraz czy poprawnie wpisujesz login i hasło do połączenia.
 • brak możliwości zalogowania się do systemu CCTV z poziomu aplikacji mobilnej
  Sprawdź również czy masz z poziomu Smatfona czy Tabletu dostęp do Internetu.
  Sprawdź czy urządzenie mobilne Smartfon czy Tablet jest zalogowany do lokalnej sieci WiFi lub ma załączoną funkcję transmisji danych.
  Sprawdź czy aplikacja zdalnego podglądu poprawnie się uruchamia, oraz czy poprawnie wpisujesz login i hasło do połączenia.
Jeśli wszystko zawiedzie, przeczytaj instrukcję obsługi systemu CCTV
jeśli i to zawiedzie zgłoś problem na nasz helpdesk

Najczęściej występujące problemy z obsługą GPS

 • nie możesz zalogować się do serwera.
  Sprawdź czy urządzenie, z którego chcesz się zalogować do serwera GPS Tracking , ma dostęp do Internetu.
  Sprawdź czy używasz aktualnie przeglądarki internetowej Google Chrome.
  Jeśli masz dostęp do okna logowania do serwera, sprawdź czy wprowadzasz poprawny login i hasło do systemu.
  Sprawdź w swoim serwisie e.mail. Czy nie masz korespondencji od administratora systemu związanej z czasową blokadą konta (po zalogowaniu do serwera -zakładka Windykacja).
 • Jesteś zalogowany i masz problemy z obsługą systemu.
  Sprawdź w swoim serwisie e.mail. oraz pocztę SMS, czy nie masz korespondencji od GPS-a monitorowanego pojazdu związanej z awarią systemu, czy próbą ingerencji osób trzecich w strukturę systemu.
 • Jesteś zalogowany i chcesz zwiększyć funkcjonalność systemu GPS Tracking, na przykład o konsolę licznikową OnLine, pomiar paliwa, detekcję obszaru po którym porusza się pojazd, podglądu OnLine trasy pojazdu czy wygenerowanie raportów z zarejestrowanych tras pojazdu
  Skontaktuj się z administratorem systemu GPS Tracking.
Jeśli wszystko zawiedzie, przeczytaj przeczytaj instrukcję obsługi GPS
jeśli i to zawiedzie zgłoś problem na nasz helpdesk

Najczęściej występujące usterki Autoalarmu lub Immobiliser, a:

 • pilot autoalarmu nie reaguje.
  Jeśli przy próbie rozbrojenia autoalarmu po naciśnięciu przycisku pilota autolaram nie reaguje oraz nie zapala się kontrolka na pilocie, musisz wymienić baterię znajdującą się w pilocie.
  Sprawdź bez wyciągania baterii z pilota jaki typ baterii potrzebujesz. Zakup odpowiednią baterię.
  Podczas jej wymiany postaraj się aby pilot pozostawał bez baterii tylko 1- 2 sekundy.
  Jeśli w dalszy ciągu po wymianie baterii w pilocie, autoalarm nie reaguje na polecenia z pilota
  Przeprowadź procedurę awaryjnego wyłączenia autoalarmu którą otrzymałeś od instalatora.
 • immobiliser nie reaguje.awarie_serwis_006
  Przeprowadź procedurę awaryjnego wyłączenia immobilisera którą otrzymałeś od instalatora.
 • kontrola stanu akumulatora samochodowego.
  Zapal oświetlenie kabiny na stałe, po czym oceń stan oświetlenia
  Włącz zapłon, wykonaj próbę uruchomienia rozrusznika.
  Jeśli w momencie rozruchu oświetlenie kabiny gwałtownie gaśnie a rozrusznik nie funkcjonuje, oznacza to, iż najprawdopodobniej masz rozładowany akumulator samochodowy.
  Ani alarm, ani immobiliser nie będzie funkcjonował poprawnie.
  Musisz naładować akumulator samochodowy.
Jeśli wszystko zawiedzie, przeczytaj instrukcję obsługi autozabezpieczenia
jeśli i to zawiedzie zgłoś problem na nasz helpdesk